You've successfully subscribed to Diemmu.com
Great! Next, complete checkout for full access to Diemmu.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Mautic 3.1 Cập Nhật Mới Nhất Cải Tiến Hơn

Cường Mạnh
Cường Mạnh

Vào hôm qua 24/08/2002 Mautic đã có bản cập nhật mới nhất với phiên bản Mautic 3.1.

Chúng ta cùng đi tìm hiểu xem ở bản 3.1 mới nhất này có điểm gì mới và cải tiến nhé.

Tính năng mới cập nhật:

Cho End-users (người sử dụng như chúng ta):

 • Hỗ trợ Amazon SES API:

Đây là cập nhập mới của bản Mautic 3.1 này, nó cho phép chúng ta kết nối với Amazon SES thông qua API sẽ giúp gửi số lượng lớn Mail nhanh hơn rất nhiều so với việc đang sử dụng SMTP của phiên bản hiện tại.

 • Xem Company Overview:

Phiên bản trước đây, chúng ta không thể xem nhanh tổng quan được toàn bộ Company của mình. Trong bản cập nhật mới nhất này chúng ta hoàn toàn có thể xem Overview toàn bộ thông tin của Contact trong Company như: hoạt động, Contact đang nằm ở Stages nào, điểm của họ bao nhiêu, tương tác với hệ thống gần nhất khi nào,... > điều này khá là tiện lợi.

Bạn có thể xem Demo hình ảnh của Mautic.org
 • Thêm dịch vụ Pepipost SMTP:

Ngoài các dịch vụ gửi mail như của Amazon SES thì giờ đây bạn cũng có thể sử dụng thêm SMTP của Pepipost thông qua Webhook.

Cho Developers (lập trình viên):

 • Thêm reply API endpoint:

Cho phép lập trình viên có thể tạo các bảng với các trường đặc biệt của Email và phản hồi theo dõi. Như đánh dấu Mail nào đã gửi, đã đọc, ...

 • Thêm Psysh Bundle cho Symfony:

Nó cho phép các lập trình viên có thể truy cập vào $container, $kernel, $seft bằng các dòng lệnh.

Tính năng nâng cao:

Ở bản Mautic 3.1 này có 29 tính năng nâng cao được bổ xung, cải thiện những thứ của bản Mautic hiện tại. Bạn có thể xem đầy đủ 29 tính năng này tại Github.

Dành cho End-users:

 • Owner field tokens: cải thiện hiệu suất khi sử dụng Tokens để hiện thị thông tin của Contact. Bao gồm các chữ ký, các trường và sửa các lỗi của phiên bản hiện tại.
 • Tự động chọn phiên bản Plain Text cho Email.
 • New blank theme: cải thiện Theme mặc định tốt hơn với Responsive và Font hiện đại.
 • Thêm ngày vào Company để dễ dàng sử dụng tạo báo cáo.

Dành cho Developers:

 • Cài đặt các dịch vụ, chức năng của Mautic bằng các dòng lệnh Command Line nhanh chóng.
 • Cho phép lọc kết quả thông qua API.
 • Thông báo bằng Mail tới Admin nếu có Webhook nào đó bị lỗi.
 • New webhook: thêm webhook liên quan tới Company.

Sửa lỗi (Bug Fixes) của Mautic 3.1:

Ở bản Mautic 3.1 này có 12 lỗi được sửa:

Mình đang tìm cách Update lên bản 3.1 để không bị lỗi và giữ nguyên dữ liệu.

Bạn đã lên chưa? hãy để lại cảm nhận của bạn dưới bình luận của bài viết này nhé.

Mautic

Cường Mạnh

Chia sẻ những kiến thức Marketing Automation áp dụng vào triển khai thực tế.