Chính Sách

Table of Contents

Diemmu.com là một Blog cá nhân, mình không lưu trữ bất cứ thông tin nào của độc giả.

Trừ các thông tin như tên, địa chỉ mail của độc giả comment trong nội dung bài viết mình sẽ lưu trữ để cải thiện bài viết tốt hơn.

…updating