You've successfully subscribed to Diemmu.com
Great! Next, complete checkout for full access to Diemmu.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Blog Diemmu.com – Nơi mình chia sẻ các trải nghiệm làm Marketing Automation.

Mình đã trải qua sử dụng nhiều phần mềm nhưng hiện tại đang vận dụng Mautic. Cá nhân mình thấy rằng hiện nay nó đáp ứng được hầu hết các nghiệp vụ của Marketing Automation mà lại là Open Source nên khá là tiện lợi.

Nếu bạn cũng đang làm hoặc muốn tìm hiểu Mautic thì Diemmu.com là một địa chỉ bạn có thể ghé qua tham khảo.

Điểm Mù – Những Góc Khuất Marketing