Search - Mautic

Cường Mạnh
Cường Mạnh

Table of Contents

Mautic là một CRM trong đó có rất nhiều trường dữ liệu của Contact được Mautic lưu và quản lý.

Để truy xuất dữ liệu nhanh thì Mautic cung cấp cho chúng ta một bộ Search vô cùng mạnh mẽ. Với một ô Search nhỏ gọn bạn có thể tìm thấy bất cứ Contacts nào trong hệ thống mà bạn muốn chỉ với vài cú pháp.

Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng và các cú pháp thường gặp để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được dữ liệu mình cần nhanh nhất trong Mautic.

Blog chia sẻ kiến thức thực hành Marketing Automation Diemmu.com

Hướng Dẫn Cú Pháp Search Trong Mautic

Với những cú pháp chi tiết cụ thể này bạn có thể dễ dàng lôi bất cứ dữ liệu nào trong Mautic ra một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Mautic cung cấp cho chúng ta 2 bộ Search đề lọc tìm dữ liệu đó là:

Search Contacts: bạn sẽ sử dụng cú pháp chỉ để lọc tìm Contact

Search Mautic
Contacts Search

Global Search: bạn sẽ sử dụng cú pháp để lọc tìm các dữ liệu liên quan bao gồm Contacts, Segment, Campaign, …

Global Search
Global Search

Toán tử Search (Search Operators):

Bạn có thể sử dụng các toán tử sau đây để có thể kết hợp tìm được dữ liệu mong muốn.

  • + : tìm kiếm chính xác từ khóa. Ví dụ: tìm kiếm admin thì administrator sẽ không ra.
  • ! : tìm kiếm loại trừ từ khóa.
  • ” ” : tìm kiếm cụm từ. Ví dụ: tìm kiếm admin thì administrator sẽ ra.
  • ( ) : sử dụng dấu này để nhóm các từ khóa với nhau.
  • OR : mặc định hệ thống sẽ dùng toán tử AND, bạn có thể dùng toán tử OR để tìm kiếm được ra nhiều kết quả hơn.
  • % : tìm kiếm một từ khóa đặc biệt hoặc một phần của từ khóa. Ví dụ: tìm kiếm các Company với từ Diemmu thì bạn sử dụng: %diemmu%

Sử dụng bộ lọc Search (Search Filters):

Ngoài việc sử dụng toán tử bên trên để tìm kiếm dữ liệu bạn có thể sử dụng các cú pháp lọc mặc định của Mautic để tìm kiếm dữ liệu mình cần.

Tìm kiếm Contacts:

is:anonymous
is:unowned
is:mine
email:*
segment:{segment_alias}
name:*
company:*
owner:*
ip:*
ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
common:{segment_alias} + {segment_alias} + ...
tag:*
stage:*
email_sent:EMAIL_ID
email_read:EMAIL_ID
email_queued:EMAIL_ID
email_pending:EMAIL_ID

Tìm kiếm Company:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm Segments:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:global
name:*

Tìm kiếm Assets:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:mine
is:published
is:unpublished
name:*
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm Forms:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:mine
is:published
is:unpublished
has:results
name:*
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm Landing Pages:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
is:prefcenter
category:{category alias}
lang:{lang code}

Tìm kiếm Dynamic Content:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
is:prefcenter
category:{category alias}
lang:{lang code}

Tìm kiếm Emails:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}
lang:{lang code}

Tìm kiếm Focus Items:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm các Actions:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm các Triggers:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm các Stages:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
category:{category alias}

Tìm kiếm các Reports:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine

Tìm kiếm các Category:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished

Tìm kiếm các Users:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:admin
is:active
is:inactive
email:*
name:*
position:*
role:*
username:*

Tìm kiếm các Roles:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:admin
name:*

Tìm kiếm các Webhooks:

ids:ID1,ID2 (comma separated IDs, no spaces)
is:published
is:unpublished
is:mine
is:uncategorized
is:prefcenter
category:{category alias}
lang:{lang code}

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng bộ Search của Mautic rồi đấy. Hãy lưu lại các cú pháp này để khi nào tìm kiếm dữ liệu thì bỏ ra sử dụng nhé.

Nếu gặp khó khăn gì về phần Search bạn vui lòng để lại Comment dưới bài viết này nhé.

Thank!

▶️ Mautic

Comments