You've successfully subscribed to Diemmu.com
Great! Next, complete checkout for full access to Diemmu.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

▶️ Email Marketing

Chia sẻ các kỹ thuật, phương pháp làm Email Marketing hiện đại. Email Marketing hiện nay vẫn là phương pháp mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Làm Thế Nào Dùng Mail Mautic Để Tracking Subcriber Hiệu Quả

Làm Thế Nào Dùng Mail Mautic Để Tracking Subcriber Hiệu Quả
Members Public

Làm thế nào để Tracking được % số lượng Mail đã gửi, số người đã đọc mail và họ là những ai trong Mautic một cách chính xác nhất? Trong bài viết hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm bản thân khi triển khai Channels: Email trong Mautic.

Cường Mạnh
Cường Mạnh
▶️ Email Marketing
66 Thuật Ngữ Email Marketing Mà Bất Cứ Marketer Nào Cũng Phải Hiểu

66 Thuật Ngữ Email Marketing Mà Bất Cứ Marketer Nào Cũng Phải Hiểu
Members Public

Xin chào các Marketer, Email Marketing là công việc thường xuyên đối với bạn và mình. Để trở nên Pro hơn thì chúng ta cần phải hiểu được các thuật ngữ trong Email Marketing để thực hành tốt hơn. Thuật ngữ thì trên thế giới người ta định nghĩa rất

Cường Mạnh
Cường Mạnh
▶️ Email Marketing