▶️ Mindset

Thay Đổi Tư Duy Làm Marketing Thế Nè Nè Members Public

Nếu bạn là Marketer, Deverloper, SEOer, … hay là một Saler đã từng có tư duy giống mình như thế này: Make Traffic – Auto Make Money hay xịn hơn là tư duy: Build List – Sell Something thì bài viết này có thể sẽ phù hợp với bạn. Trước đây, mình gặp

Cường Mạnh
Cường Mạnh
▶️ Mindset