You've successfully subscribed to Diemmu.com
Great! Next, complete checkout for full access to Diemmu.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

So! Hôm Nay Rảnh Chia Sẻ Anh Em Cách Xoá Contact đã Unsubcriber tự động trong Mautic nè

Cường Mạnh
Cường Mạnh

Chào bạn, trong quá trình sử dụng Mautic làm Marketing Automation thì chắc hẳn bạn sẽ gặp trường hợp Contact nhìn thấy Mail của bạn nhiều quá phát ớn nên họ Unsubcriber cho đỡ ngứa mắt, tránh làm phiền.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng không mong muốn này. Phần lớn lỗi là của bạn gửi Mail quá nhiều với tần suất lớn hoặc nội dung ít giá trị. Do vậy, khách hàng không thích nên họ UnSubriber thôi.

Mình trước đây cũng bị một vài trường hợp này tỷ lệ chắc khoảng 0.5% mà thôi. Vì Mail mình gửi rất chất lượng đi :D.

Tuy nhiên vào Contact mà thấy mấy ông Unsubcriber đỏ lòm nhìn cũng ngứa mắt nên sau dần mình làm theo cách là cài đặt Mautic sẽ quyét và xoá toàn bộ Contact nào mà đã Unsubcriber mình.

Họ không thích thì mình cũng không ép nên mình xoá họ ra khỏi Lead là hợp lý.

Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề này thì làm theo hướng dẫn mình chia sẻ nè nhé. Bởi vì nếu bạn không xoá sau các Segment, Campaign bạn chạy sau này sẽ vẫn gửi đến họ đó mà như vậy không tốt chút nào.

Bước 1: Tạo 1 Segment mới:

  • Bạn đặt tên là: Contact Unsubcriber
  • Chọn Filter là: Unsubcibed Email và chọn Equals = Yes.
Xoá Unsubcriber tự động
Xoá Unsubcriber tự động

Bước 2: Tạo 1 Campaign mới:

  • Bạn đặt tên là: Remove: Unsubcriber
  • Bạn cài đặt nguồn là Sengment bên trên và chọn Action là: Delete Contact và Set thời gian xoá cho nó, ở đây mình chọn immediately (xoá ngay).
Tạo Campaign xoá Contact
Tạo Campaign xoá Contact

That’s it! xong rồi Mautic sẽ tự động chạy lệnh xoá contact ngay lập tức mỗi khi contact này Unsubcriber. Rất đơn giản phải không nào.

Ps1: à quên bên trên là mình hướng dẫn bạn cách làm kiểu White Hat bạn có thể chọn làm theo. Nhưng dạo này mình lười nên trong Content Mail mình bỏ hẳn phần cho Contact Unsubcriber đi rồi.

😀 😀 cho khách hàng tức! bạn đừng làm như mình nhé, thật đấy.

Ps2: nếu bạn có cách nào hay hơn thì comment chia sẻ với mình nhé.

Mautic

Cường Mạnh

Chia sẻ những kiến thức Marketing Automation áp dụng vào triển khai thực tế.